סגל מנהלי

סגן מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' ברכה בלהה - בבי פוגל סגן מינהלי 03-5318866

מרכזת

שם תפקיד טלפון
גב' דפנה גד מרכזת תארים מתקדמים 03-5318866

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' סילבי ברוך מזכירה בכירה - מזכירת מרצים 03-5317015
גב' הילה גרינברג מזכירת מרצים 03-5318866
גב' סיגל שגב-זרחיה מזכירת תואר ראשון 03-5318866
גב' שרה ליאת גיאת מזכירת תואר ראשון 03-5318866

מחשוב

שם תפקיד טלפון
מר נחום וייל 03-5318682
מר ישראל ידידיה 03-5318984
מר דורון קורצברג 03-5317841