סגל מנהלי

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' דפנה גד מרכזת המחלקה 03-5318866
גב' סילבי ברוך מזכירה בכירה - מזכירת חברי סגל בכיר 03-5317015
גב' הילה גרינברג מזכירה 03-5318866
גב' סיגל שגב-זרחיה מזכירה 03-5318866

מחשוב

שם תפקיד טלפון
מר נחום וייל 03-5318682
מר פנחס ויסברג 03-5318984
מר ישראל ידידיה 03-5318984
מר דורון קורצברג 03-5317841