מידע לסטודנטים לתואר שני

תואר שני

 

                    המחלקה למדעי המחשב מציעה תואר שני במדעי המחשב,

                ותואר במדעי המחשב עם התמחות במדעי הנתונים ובינה מלאכותית.

הדרישות של כל מסלול מפורטות בידיעונים בתחתית העמוד 

הרשמה

הרשמו עכשיו

הרשמה לשנה"ל תשפ"ד

ימים פתוחים: ביום שישי, 10.2.2023, י"ט בשבט תשפ"ג

לקבלת מידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם 

סגל המחלקה

הרשמה לתואר שני (תשפ"ד)

פתיחת הרשמה לתואר שני תשפ"ג 29.1.2023

תאריך אחרון להרשמה: על פי החלטת יו"ר ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים.

תנאי סף להרשמה לתואר שני במחלקה:

ממוצע ציונים - ממוצע ציונים - המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדות של בעלי/ות תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 86 לפחות. יש להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את ממוצע הציונים לתואר) מאת המוסד האקדמי שבו נלמד התואר הראשון.

חתך הקבלה נתון לשינוי משנה לשנה ועשוי להיות בפועל גבוה יותר מהסף הנדרש על מנת להגיש מועמדות לתואר שני.

מדרג - על המועמדים/ות לצרף אישור רשמי על מיקומם היחסי במחזור בו סיימו את לימודיהם (מדרג).

ניתן להגיש מועמדות לתואר שני גם במידה ועדיין אין אישור זכאות לתואר ראשון – אם חסרות עד 4 נקודות זכות (8 שעות סמסטריאליות). 

מועמד/ת שבעת ההרשמה עדיין אין אישור זכאות לתואר, נדרש/ת להציג את אישור הזכאות לתואר ראשון ואת גיליון הציונים הסופי, עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו – ולבקש לעבור למעמד מן המניין.   

לימודי השלמה במדעי המחשב

המחלקה למדעי המחשב תשקול קבלה ללימודי השלמה במדעי המחשב למועמדים/ות עם תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו תואר ראשון בציון 90 לפחות. הקבלה במקרים אלו היא על תנאי ומותנית בסיום לימודי ההשלמה לפי הדרישות שיקבעו על ידי האחראי/ת האקדמי לתואר שני במחלקה.

קורסי השלמה הם חלק מקורסי תואר ראשון במדעי המחשב. קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני במעמד רגיל. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 85 לפחות.  ללא השלמת קורסים אלו ו/או לא קיבלו ציונים לפני הרשמתם לתואר שני במדעי המחשב, המועמדות עלולה להידחות אוטומטית (גם אם יעמדו בממוצע הציונים הנדרש). לכל קורס הרצאה + תרגיל. לאחר מעבר קורסי ההשלמה בציון הנדרש יש להגיש בקשה למעבר מסטודנט.ית על תנאי לסטודנט.ית מן המניין, ולשלוח במייל masters@cs.biu.ac.il.

סטודנטים/ות במעמד מיוחד:  יש לסיים בשנה הראשונה את ההשלמות בממוצע הנדרש. מציאת מנחה במקרה זה הוא רק לאחר מעבר למעמד מן המניין. אין זכאות למלגת מחלקה לסטודנטים/ות במעמד מיוחד.

קורסי ההשלמה - יש ללמוד את הקורסים שנקבעו על ידי המחלקה מתוך רשימת קורסי ההשלמה.

מסלולים בתואר שני

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – "מסלול עם תזה" – מתמקד בביצוע מחקר בכיוון לימוד והגשת עבודת המחקר.

מסלול ב' – "מסלול ללא תזה" – מתמקד בהכרת כיוון לימוד דרך קורסים, ללא עבודת מחקר (במקומה, פרוייקט מחקרי במחלקה).

כיווני לימוד 

  1. אלגוריתמיקה וחישוביות (תאוריה).

  2. קריפטוגרפיה ואבטחה.

  3. בינה מלאכותית.

  4. מדעי הנתונים ובינה מלאכותית

  5. ללא התמחות - כללי (פתוח רק למסלול ב' – ללא תזה).

לכיווני הלימוד השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבלה מצורפת בהמשך). יש לבחור כיוון לימוד, וללמוד על פי תוכנית הלימודים של כיוון הלימוד שנבחר. בבחירה בלמידה במסלול בתחום הכללי, יש לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה מקורסי החובה של כיווני הלימוד האחרים, אחד לפחות מכל כיוון לימוד.

לסטודנטים/ות במסלול עם תזה עם תחום מחקר המשלב נושאים מכיווני לימוד שונים (לדוגמא, תאוריה ואבטחה),  ניתן לבנות תכנית לימודים ספציפית עבורם/ן (באישור המנחה והיועץ/ת לתואר שני), שתחליף את דרישות החובה והבחירה בכיוון הלימוד שבחרו מלכתחילה.  תנאי הכרחי לתכנית הינו שעליה לכלול מעבר קורס חובה אחד לפחות מכל כיוון לימוד שמשולב במחקר.

קורסי קדם, חובה ובחירה בכיווני הלימוד השונים להלן:

ידיעון כללי

ידיעון מדעי הנתונים ובינה מלאכותית (החל מתשפ"ג)

פירוט הקורסים ניתן לראות באתר בר-אילן: קטלוג הקורסים

אם נלמד קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, ניתן לבקש מראש/ת כיוון הלימוד פטור מקורס הקדם. הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
26 שעות סמסטריאליות (26 נ"ז) לפי הפירוט הבא:

  • 18 שעות סמסטריאליות (18 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 12 שעות סמסטריאליות (12 נ"ז) מכיווני לימוד, כולל קורסי החובה של כיוון הלימוד (כולל קורסי קדם, לא כולל קורסי השלמה לתואר שני). יש להשלים למכסת 18 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה
  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות (2 נ"ז)  = סה"כ 4 נ"ז). לפחות סמינריון אחד בכיוון הלימוד.
  • קולוקוויום מחלקתי - הרצאות אורח במדעי המחשב (4 שעות סמסטריאליות = 4 נ"ז). ללא חיוב שכר לימוד, יש לקבל ציון עובר. מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות. יש להשתתף ב 12 הרצאות אורח במהלך השנה.

באישור המנחה ניתן להכיר בקורסים מוסמכים אחרים של המחלקה כקורסי קדם של המגמה.

באישור המנחה, לצורך התמחות, ניתן ללמוד עד 8 שעות סמסטריאליות, בקורסים ממחלקות אחרות או אוניברסיטאות אחרות.

הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

המאמץ העיקרי במסלול זה כולו מכוון לעבודת המחקר – מציאת בעיה מחקרית, התמודדות איתה בכלים מדעיים, ופרסום התוצאות. רוב הציון (75%) המסכם בתואר ניתן על בסיס הערכת עבודת המחקר, והשאר (25%) על בסיס הקורסים.

המחלקה מציעה מלגות לסטודנטים/ות במסלול עם תיזה על מנת לאפשר התמקדות במחקר. מי שלא עובד/ת מעבר להיקף מוגבל, ניתן להגיש בקשה למלגה מטעם המחלקה הכוללת מימון עלות שכר הלימוד ומלגת קיום חודשית.  למלגה זו מתווספת לעיתים מלגה נוספת, בהתאם לשיקולי המנחה.  יש להגיש טופס בקשה במזכירות.

השלבים העיקריים במסלול:

מציאת מנחה – מציאת מנחה – יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. יש לקבל אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה, המסכים/ה להנחות את הסטודנט.ית בעבודת המחקר. מומלץ לזהות ולפנות מוקדם ככל האפשר לחבר/ת סגל במחלקה על מנת  לבדוק את ההתאמה והדרישות: בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה לפי המלצת המנחה. המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהתלמיד.ה, הן מחבר/ת הסגל.  סטודנטים/ות בעלי משרה במקביל ללימודים (בתעשיה או בשרות צבאי) - קחו בחשבון כי עשוי להיות קושי במציאת מנחה ובמציאת זמן למחקר, על כן מומלץ שלא לדחות את תהליך חיפוש המנחה לרגע האחרון. את טופס בחירת המנחה יש לשלוח במייל למזכירות תואר שני במחלקה. 

מנחים פוטנציאלים:  מנחים פוטנציאלים -> רשימת חברי/ות סגל המחלקה לצורך הנחיה

כל הסטודנטים/ות במסלול עם תיזה: ניתן לפנות לכל חברי.ות סגל המחלקה להנחיה.

הגשת הצעת המחקר – יש להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. את הצעת המחקר והתזה יש  להגיש בשפה האנגלית. יש להגיש את הצעת המחקר לפי תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים, וההוראות המתפרסמות מעת לעת. לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר יש למלא הצעה לתכנית מחקר + ההצעת מחקר + טופס תיקונים (אם נדרש) למייל masters@cs.biu.ac.il. דוגמא להצעת מחקר של מר אבישי ינאי , מנחה פרופ' יהודה לינדל: עברית, אנגלית.

הגנה והצגת התזה - לאחר אישור המנחה שסיימת את התזה יש לשלוח את ספר התזה (החלק של האנגלית) כקובץ pdf  לmasters@cs.biu.ac.il .  לאחר שליחת המייל יקבע תאריך למבחן התזה (נא לקחת בחשבון קביעת תאריך הבחינה תלוי במספר גורמים ולכן קביעת הבחינה עלולה לקחת זמן). בחינת הסיום בתזה תערך במסגרת של מצגת שבה יציג הסטודנט.ית  את עבודת המחקר בפני וועדת שופטים המורכבת מחברי סגל במחלקה. על המצגת להיות כ 25-30 שקפים ותמשך כ 30 דקות. הרכב השופטים בוועדה מורכב מהמנחה או מנחים. ראש.ת כיוון לימוד(אשר משמש כיו"ר וועדת הבחינה), חבר.ה סגל מכיוון לימוד, וחבר.ה סגל נוסף.ת מתחום התמחות אחר, אשר ממונה ע"י יו"ר הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.  במהלך המצגת ואחריה השופטים יבחנו את עומק ידיעותיו של הסטודנט.ית והתמצאותו במחקר שערך.ה. סטודנטים שפרסמו מאמר יוכלו לקבל ציון מעל 90.

הגשת עבודת המחקר - הכתובה בצורתה הסופית. יש לקרוא את ההנחיות למבנה הספר.

הגשת ספר התזה לספריה:  תהליך הפקת ספר התזה בספריה מתבצע ע"י שליחת קובץ PDF של העבודה עם מסמכים נלווים, לפי הפירוט שבלינק, לכתובת מייל: theses.lib@biu.ac.il.

את העבודה יש להגיש לספריה בצירוף טופס אישור הגשת עבודת תזה לספריה. 

לפני שליחת הקובץ והטפסים יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות וההבהרות הרשומות בלינק,  וזאת על מנת לייעל את התהליך ולמנוע עיכוב מיותר: https://lib.biu.ac.il/node/991

מבנה הספר. דוגמא לספר תזה של מר אבישי ינאי , מנחה פרופ' יהודה לינדל.

לאחר סיום כל חובות המסלול יש להיכנס למערכת אינבר: פניות מינהליות ולהגיש בקשה לסיום תואר.

תנאי התקדמות:

יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה (עד חודש אוקטובר) אחרת יבוצע מעבר למסלול ללא תזה.

לכל סטודנט/ית מוגדרים תנאי ותאריכי הסיום במכתב שקיבל/ה מבית ספר ללימודים מקדמים. תנאי הסיום כוללים הגשת התזה ומבחן ההגנה.

כל הסטודנטים שמגישים את התזה צריכים להיות מוכנים עם מצגת למבחן ההגנה.

דרישת התקדמות בקורסי התואר שני:

מסלול עם תיזה:

בתום השנה הראשונה יש לסיים 40% מהנק"ז הנדרש מתוך קורסי החובה והבחירה לתואר, לא כולל קולוקיום וסמינריונים, בממוצע 75.

בתום השנה השניה יש לסיים את כלל חובות הקורסים (כולל קולוקיום וסמינריונים) בממוצע 75.

לתלמידים  עם 3 קורסי השלמות ויותר, השנה הראשונה ללימודים לא נחשבת עבור תנאי ההתקדמות (ונדרש ממוצע של לפחות 85 בקורסי ההשלמה).

מסלול ללא תיזה:

בתום השנה הראשונה יש לסיים 40% מהנק"ז הנדרש מתוך קורסי החובה והבחירה לתואר, לא כולל פרויקט גמר וסמינריונים, בממוצע 75.

בתום השנה השניה יש לסיים את כלל חובות הקורסים (כולל פרויקט גמר וסמינריונים) בממוצע 75.

לתלמידים  עם 3 קורסי השלמות ויותר, השנה הראשונה ללימודים לא נחשבת עבור תנאי ההתקדמות (ונדרש ממוצע של לפחות 85 בקורסי ההשלמה).

חריגים: 

1. במקרים חריגים ובאישור הוועדה לתארים מתקדמים תינתן הארכה לסיום מכסת הקורסים לשנה השלישית, אך בתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הקורסים לתואר עד סוף השנה השניה.

2. הועדה לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי התקדמות שונים לסטודנטים שיקבלו על כך הודעה בנפרד.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

44 שעות סמסטריאליות הרצאה (44 נ"ז), לפי הפרוט הבא:

  • 36 שעות סמסטריאליות (36 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 16 שעות סמסטריאליות (16 נ"ז) מתחום כיווני לימוד, כולל קורסי

         חובה של כיווני הלימוד(לא כולל קורסי קדם). יש להשלים למכסת 36 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה.

         ללומדים ללא תחום התמחות: יש לקחת את 3 קורסי החובה של ההתמחויות השונות. 

  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות (2 נ"ז)  = סה"כ 4 נ"ז). לפחות סמינריון אחד בכיוון הלימוד.

באישור יו"ר תארים מתקדמים, ניתן ללמוד עד 8 שעות סמסטריאליות, בקורסים ממחלקות אחרות.

סטודנטים המבקשים לעבור מסלול ללא תזה למסלול עם תזה תלמידים במסלול ללא ללא תזה המבקשים לעבור למסלול עם תזה נדרשים בתנאים הבאים: להיות בעלי ממוצע של 85 לפחות בקורסים אותם הם לומדים בתואר השני (4 קורסים לפחות), למצוא מנחה ולכתוב הצעת מחקר. לאחר הגשת הצעת המחקר יוכלו התלמידים להגיש בקשה למעבר למסלול עם תזה. את הבקשה יש לבצע ב "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים, כולל חוות דעת המנחה ויעביר במייל ל masters@cs.biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

סטודנטים המבקשים לעבור מסלול עם תזה למסלול ללא תזה ימלאו "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים ויעביר במייל ל masters@cs.biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

לימודי יהדות

אנגלית לתואר שני : סטודנטים לתואר שני חייבים לעשות את מבחן המיון של האוניברסיטה באנגלית עד סוף שנה ראשונה ללימודי התואר. לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה.

רישום לקורסים


הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (בתפריט הראשי יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי ההשלמות, הקדם, החובה, הבחירה והסמינריון =  הרצאה + תרגול. יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. חובת הסטודנט לוודא שהוא עומד בכל דרישות התואר.

קטלוג (סילבוס) הקורסים

הארכת לימודים

בקשה להארכת לימודים מעבר לשנתיים (למילוי הטופס = יש ללחוץ על בקשה להארכה)

סטודנטים לתואר שני בשנה שניה ללימודים שצריכים הארכה במועד סיום לימודי התואר השני, או הארכה במועד הגשת הצעת המחקר צריכים למלא את טופס פניה  

(מי שבמסלול עם תיזה נדרשים לצרף את המלצת המנחה – סעיף ד' בטופס).  את הטופס נא להחזיר ל masters@cs.biu.ac.il

 

מלגות מחלקתיות:

המלגות המחלקתיות מיועדות לתלמידי תואר שני תלמידי שנה א' וב', במסלול עם תיזה. 

המלגה נועדה לאפשר לתלמידים להקדיש את מרבית זמנם ומרצם להשלמת המחקר .

יש להגיש טופס בקשה למלגה גם בשנה א' וגם בשנה ב', מתן המלגה אינו אוטומטי.

הטפסים יועברו לדיון בוועדת מלגות מחלקתית. תשובות יישלחו בדוא"ל  לכל מגישי ההצהרה.

תאריכי ההגשה לבקשה למלגה, הן אחד לכל סמסטר.  לא תינתן מלגה רטרואקטיבית. רצוי להגיש בקשה למלגה בהקדם האפשרי.

תאריך הגשה עבור סמסטר א': שבועיים לאחר תחילת סמסטר א' 6/11/2022

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תישקל עבור סמסטר ב' בלבד .

תאריך הגשה עבור סמסטר ב': שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' 28/3/23

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה לא תתקבל .

סטודנטים לתואר שני המקדישים זמן מלא למחקר יכולים לקבל בשנה הראשונה מלגה + פטור משכ"ל. במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה על הסטודנטים למצוא מנחה לעבודת המחקר. במידה ולא נמצא.ה מנחה עד תחילת סמסטר ב' תופסק המלגה ותחודש לאחר שימצא מנחה.

סטודנטים לתואר שני צריכים להגיש הצעת מחקר עד לתחילת השנה האקדמית השנייה. במידה והוגשה הצעת המחקר עד תחילת השנה האקדמית או עד חודש אחרי תחילת שנה אקדמית יוכלו לקבל מלגה שנתית + פטור או החזר שכ"ל. 

פטור משכ"ל = עד 200% ולא מעבר לשנתיים לימודים ברצף- לא ניתן לקבל פטור עבור קורסי השלמה/ חריגה מעבר ל 200%/ מימון תקורה/ תשלומים נלווים. סטודנטים שעובדים יותר מ 40% משרה (מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן) אינם זכאים למלגה מהמחלקה ולפטור או החזר של שכ"ל. 

סטודנטים.ות חיילים.ות בשירות חובה יהיו זכאים.ות לפטור משכ"ל בתנאים של מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של שנה"ל הראשונה והגשת הצעת מחקר עד תחילת השנה השנייה. הפטור יינתן בתור החזר שכ"ל בסוף השנה האקדמית ורק אם עמדו בתנאי ההתקדמות המוגדרים (כולל מעבר קורסים).

מקבלי המלגה מהמחלקה מתחייבים לבדוק תרגילים ומבחנים, לתרגל, או לבצע מטלות אקדמיות אחרות במידה והדבר נדרש וכל זאת בתוספת תשלום.

סטודנטים לתואר שני שעוברים למסלול ללא תזה או שהפסיק/ה לימודים או שלימודיהם הופסקו באמצע השנה, לא יקבלו מלגה, יופסק מימון שכר הלימוד, והמחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את הכספים שניתנו לסטודנט/ית (שכ"ל + מלגה חודשית). חובה להודיע מיידית למחלקה על כל שינוי .

 

מלגת נדב

המחלקה למדעי המחשב מעודדת את תלמידי התארים המתקדמים לעסוק במחקר ולעבוד לצד חוקרי המחלקה למדעי המחשב המצטיינים בתחומי מחקרם. בין תלמידי התארים המתקדמים אנו מבקשים להעניק את מלגת נדב לסטודנטים בעלי הצטיינות אקדמית בלימודים ובמחקר.

הסגל האקדמי במחלקה למדעי המחשב בוחר את הזוכים במלגת נדב.

סכום הפרס 6000 ש"ח.

 

סיום תואר שני

יש להגיש בקשה לאישור זכאות במידע האישי

בקשה לסיום תואר: ניתן (ורצוי) להגיש את הבקשה לפני שקובעים את התור בספריה, זה לא חובה כיוון שלעיתים עוד לא התעדכן ציון התזה.

 

צרו קשר:

דפנה גד - מרכזת המחלקה למדעי המחשב

רננות סרטל בלוך - מתאמת תארים מתקדמים

טלפון: 03-5318866 כתובת מייל:  masters@cs.biu.ac.il וואטסאפ 03-5318866

קבלת קהל: ימים א',ב', ג' וה' בשעות 11.30-14.00 

בניין 216 חדר 102 מזכירות מדעי המחשב

 

לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז