סגל זוטר

שם
מר רועי אהרוני
ד"ר מירי בן ניסן
מר אלון ברוק
מר עידן ברנע
מר שי עקיבא גולן
מר יואב גילור
גב' הילה דהרי
ד"ר אומיד דוד
אייל דיין
גב' אסנת דריין
גב' עדן הרטמן
ד"ר פנחס ויסברג
גב' רויטל וקנין
מר ניצן חיימוביץ
ד"ר אלי חלסצ'י
מר אמיר כהן
מר סטיבן לאפ
גב' פריאל לוי
מר מנחם ליבוביץ'
מר גילעד מדמון
מר דוד מס
ד"ר רם משולם
גב' יעל סגל
גב' דניאלה סטפנוב
גב' מור סיני
ד"ר אריה פורן
ד"ר אורן קאפח
מר אריה קטן
מר איל קליין
מר עקיבא קליינרמן
מר מתן קראוס
מר חנן רוזמרין
גב' חן רוזנשטיין
ד"ר אריאל רוט
מר פבל רוייט
ד"ר ישי שמעוני
מר יוסף שרם