מלגת הילה - על מצוינות אקדמית ומעורבות חברתית

 

מלגת הילה, היא תכנית המלגות הגבוהה ביותר של המחלקה למדעי המחשב בר אילן.

המלגה מיועדת לסטודנטים/יות מצטיינים/ות בלימודים, המשלבים מעורבות חברתית ותרומה למחלקה.

 

המלגה נוסדה לכבודה של הגב' הילה דהרי, מוסמכת מצטיינת של המחלקה (תואר ראשון ושני), שעסקה במשך כל שנות

לימודיה בפעילות התנדבותית למען ולטובת הסטודנטים במחלקה. בפרט, הילה פעלה במועצת הסטודנטים של התואר

הראשון, המורכבת ממתנדבים לטובת שיפור הלימודים וחווית הלימודים במחלקה למדעי המחשב. משך כל שנות לימודיה

וגם אחר כך, הילה חנכה ועזרה לסטודנטים רבים, יזמה פרויקטים התנדבותיים רבים, והפכה למוסד של ממש במחלקה,

בעודה ממשיכה להצטיין בלימודים ובהוראה. הילה מהוות מופת להצטיינות מקצועית וחברתית עבור תלמידי המחלקה.

לזוכה תוענק תעודת הצטיינות, המלצה ופטור משכ"ל לשנה.

זכאות למלגה:

 1. סטודנטים לתואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן, אשר למדו במחלקה לפחות שנה.
 2. בעלי מצוינות אקדמית המתבטאת בציונים (ואופציונלית, בחוות דעת מרצים).  דרישת המינימום הינה לממוצע 85 ומעלה בקורסי מדעי המחשב.
 3. בעלי רקורד מוכח של יזמות ופעילות חברתית בתוך המחלקה, על בסיס התנדבותי.  דוגמאות לפעילות  יכולות להיות יוזמות שהוביל/ה הסטודנט/ית בתוך המחלקה. כדוגמת: חונכות, עזרה אקדמית  קבוצתית (כגון תגבורים, הכנת חומרים אקדמיים), או אישית (עזרה לסטודנטים מתקשים), ארגון ארועים חברתיים ומקצועיים לטובת הסטודנטים (כגון ערבי גיבוש, האקתונים, ומפגשים שונים),  עזרה לסטודנטים על  ועוד.

הגשת מועמדות עד לתאריך (30.11.22(

 1.  יש למלא את טופס המועמדות המצורף: כאן
 2. מועמד/ת יכול/ה להגיש מועמדות, או שתוגש בשמו/ה ע"י אחרים (יש לקבל הסכמת המועמד/ת). 
 3. יש לצרף 2 מסמכים נלווים באורך דף כל אחד:
  • הצגת המועמד/ת:  תיאור המועמד/ת, הצטיינות אקדמית, ופעילות חברתית
  • מכתב המלצה על המועמד/ת, מטעם סטודנטים לתואר הראשון/או בוגרים של המחלקה שמכירים את המועמד/ת.  ההמלצה צריכה להיות באורך עמוד לכל היותר. ניתן להוסיף חתימות של סטודנטים בדף נפרד.
 4. (אופציונלי) מכתב המלצה על המועמד/ת מחברי סגל במחלקה.
 5. יש להגיש את הבקשה למלגה עד לתאריך 30.11.22

קבלת המלגה:

בחירת הסטודנט/ית שיזכה/שתזכה במלגה תוכרז עד לתאריך 1.1.23

אפשרות הגשת מועמדות למלגה תתחדש לקראת שנה"ל תשפ"ד