מידע לסטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב

תואר ראשון

*** ההרשמה לסמסטר ב' במדעי המחשב פתוחה לתואר ראשון ולתארים מתקדמים. לפרטים נוספים הקליקו כאן: סמסטר אביב מדעי המחשב

הרשמה לתואר ראשון

ניתן להירשם  למדעי המחשב חד חוגי:

לסמסטר המתחיל באוקטובר בקוד 89-101

לסמסטר המתחיל במרץ בקוד 89-103

המחלקה מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון:

 1. מדעי המחשב -  חד חוגי
 2. מדעי המחשב – דו-חוגי עם מחלקות אחרות המציעות מסלול דו-ראשי.
 3. מדעי המחשב – דו-חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה,פיזיקה,מדעי המוח וכלכלה.

לקבלת מידע בנושא מדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  בדוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

תנאי קבלה לתואר ראשון (תשפ"ד)

מדעי המחשב חד חוגי:

מסלול א':

 • פסיכומטרי: ציון 690 לפחות.
 • מינימום מכפלת מתמטיקה של 360 (מספר יחידות הלימוד מוכפל בציון הבגרות)

מסלול ב':

 • סכם: מינימום 74. ציון הסכם נקבע ע"י שקלול של בגרות ופסיכומטרי. ניתן לבדוק את הסכם במחשבון הערכת סיכויי הקבלה.
 • בגרות מתמטיקה: 5 יחידות בציון 90 לפחות.
 • פסיכומטרי חלק כמותי: ציון 130 לפחות.

מדעי המחשב דו חוגי (עם כל מחלקה אחרת):

 • סכם: מינימום 76. ציון הסכם נקבע ע"י שקלול של בגרות ופסיכומטרי. ניתן לבדוק את הסכם במחשבון הערכת סיכויי הקבלה.
 • פסיכומטרי: ציון 690 לפחות
 • מינימום מכפלת מתמטיקה של 360 (מספר יחידות הלימוד מוכפל בציון הבגרות)

תלמידי בית הספר הבינלאומי

https://biuinternational.com/important-information/

 

מועמדים שהנתונים שלהם יגיעו לאחר חודש יוני 2022 יוכלו להתקבל על פי תנאי הקבלה ועל בסיס מקום פנוי בלבד. (תנאי הקבלה יכולים להשתנות לקראת שנה"ל הבאה).

תקנון המחלקה

 

מבנה הלימודים

מצ"ב מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים . יש ללמוד את הקורסים לפי תכנית המסלול. קורסים מסוימים הם דרישות קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף להפסקת התואר. 

תכנית קורסים כל המסלולים לפי שנת התחלת לימודים (שנת חוקה)

ידיעון לתואר ראשון

תנאי קדם 

תוכנית לימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב

 

רישום לקורסים

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי החובה (הרצאה + תרגול), הבחירה והסמינריון . יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. הרישום ניעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיש את דרישות הקדם.

שעות מחלקה

קורס 89099 הם שעות מחלקה. שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים .שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה.
הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים .סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו חוגי בזמן שעות המחלקה , ירשמו לקורס זה בחפיפה.        

חובות נוספים לתואר: לימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה והבעה עברית.

הנחיות מחלקתיות

קטלוג (סילבוס) הקורסים

 

  כל הסטודנטים חייבים לקרוא בעיון את תקנון המחלקה

  לקבלת מידע בנושא תואר במדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  דוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

   

  תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

  דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

  ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

  זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

  יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

  רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב לאחר קבלת ציוני מועד א' סמסטר ב' של שנה ב' בתואר הראשון. 

  יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

  טופס הגשת מועמדות למסלול הישיר לתואר שני 

  תוכנית לימודים

  יש ללמוד את לימודי התואר ראשון הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

  סטודנטים שלא סיימו את התואר השני תוך 5 שנים ידרשו בהשלמת הנקודות שהופחתו על מנת לקבל תואר ראשון.

  תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

  על הסטודנט/ית למצוא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (שנה ג בתואר ראשון). על הסטודנט/ית להגיש את הצעת מחקר עד שנה לאחר מציאת המנחה או עד סוף שנת הלימודים השניה (שנה ד תואר ראשון), המוקדם מבין השניים. 
  ניתן לבקש מלגת מחלקה לאחר מציאת מנחה. המלגה תינתן לכל היותר לשנתיים, ובתנאי שהתקיימו תנאי ההתקדמות (
  ובכפוף לתנאי מתן המלגות לתואר שני).

  תוכנית לימודים לשנה ג':

  במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון, יש להרשם לפחות ל 4 ש"ש (8 ש"ס) לקורסים לתואר שני. קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי את/ה סטודנט/ית במסלול הישיר לתואר שני וע"כ את/ה יכול/ה לסיים את לימודי התואר ראשון עם 61.5 ש"ש.

  את פרויקט הסיום של התואר הראשון (בשנה ג' של התואר הראשון) ניתן לעשות במעבדת המחקר של המנחה, אם הפרויקט הוא בעל אופי תכנותי/מחקרי.

  תוכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני.

  לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון יש להגיש בקשה במידע האישי, לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

  יש להגיש בקשה במידע האישי, להכללת כל הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שיחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

  אישור בקשה לזכאות לתואר לתואר שני:

  יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי את/ה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

  שכר לימוד:

  סטודנטים לתואר ראשון שקיבלו אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה קורסים לתואר שני וממשיכים ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבלו פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 4 ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש, ובכפוף לתנאי פטור משכר לימוד לתואר שני).

  מלגה והחזר/כיסוי שכר לימוד:

  סטודנט/ית בתכנית מעלות זכאי/ת לכיסוי/החזר שכ"ל לתואר שני (כלומר, 200% שכ"ל), ולמלגה חודשית עד לשנתיים במהלך הלימודים. את הפטור משכר לימוד ניתן יהיה לקבל רק לאחר הקבלה הרשמית  לתואר שני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון). יש להרשם לקוד תזה בשנה הראשונה לתואר השני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון) . (בכפוף לתנאי פטור משכר לימוד ומתן מלגות לתואר שני)

  ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה חודשית לאחר מציאת מנחה, כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (שנה ג' של התואר הראשון). ניתן לבדוק פרטי המלגה וקריטריונים לקבלתה באתר התואר השני של המחלקה: https://cs.biu.ac.il/he/node/217

   

  צורו קשר:

  סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

  עדי לוי פרח-  מתאמת תואר ראשון .

  מיכל דרור - מתאמת תואר ראשון .

          

  לקבלת מידע בנושא תואר ראשון במדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  דוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

  קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 ימים ב' וה' בשעות 8.30-10.30

  בניין 503 חדר מזכירות מדעי המחשב קומה ראשונה חדר 132

   

  לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז