לימודי מדעי המחשב: מידע לסטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב

מדעי המחשב תואר ראשון

*** ההרשמה לסמסטר ב' במדעי המחשב פתוחה לתואר ראשון ולתארים מתקדמים. לפרטים נוספים הקליקו כאן: סמסטר אביב מדעי המחשב

להרשמה לתואר ראשון במדעי המחשב הקליקו כאן

ניתן להירשם  לתואר במדעי המחשב חד חוגי:

לסמסטר המתחיל בסמסטר א' בקוד 89-101

לסמסטר המתחיל בסמסטר ב' בקוד 89-103

המחלקה מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון מדעי המחשב:

  1. לימודי מדעי המחשב -  חד חוגי
  2. לימודי מדעי המחשב – דו-חוגי עם מחלקות אחרות המציעות מסלול דו-חוגי.
  3. לימודי מדעי המחשב – דו-חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המוח וכלכלה.

לקבלת מידע בנושא לימודי מדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866  

מדעי המחשב תנאי קדם - למידע הקליקו כאן

לרישום למדעי המחשב תואר ראשון  - למידע הקליקו כאן

 

מבנה לימודי תואר במדעי המחשב

מצ"ב מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים . יש ללמוד את הקורסים בתכניות מדעי המחשב תואר ראשון לפי תכנית המסלול. קורסים מסוימים הם דרישות קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף להפסקת התואר. 

תכנית קורסים כל המסלולים לפי שנת התחלת לימודים (שנת חוקה)

ידיעון לתואר ראשון במדעי במחשב

תנאי קדם 

לתכנית הלימודים לתואר ראשון מדעי המחשב בר אילן לשנה"ל תשפ"ב - הקליקו כאן

רישום לקורסי תואר במדעי המחשב BSc

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להירשם לקורסי החובה (הרצאה + תרגול), הבחירה והסמינריון. יש להירשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. הרישום ללימודי מדעי המחשב תואר ראשון נעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיש את דרישות הקדם.

שעות מחלקה

שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים. שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה. לא ניתן להירשם לקורסים בשעות שיעורי ההשלמה. הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים. סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו ראשי בזמן שעות המחלקה, ירשמו לקורס זה בחפיפה באישור המחלקה.

חובות נוספים לתואר במדעי המחשב: לימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה והבעה עברית.

הנחיות מחלקתיות לתלמידי תואר במדעי המחשב BSc

קטלוג (סילבוס) הקורסים

תקנון המחלקה

כל הסטודנטים חייבים לקרוא בעיון את תקנון המחלקה

לקבלת מידע בנושא תואר במדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866 

תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב במדעי המחשב

דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב לאחר קבלת ציוני מועד א' סמסטר ב' של שנה ב' בתואר הראשון. 

יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

טופס הגשת מועמדות למסלול הישיר לתואר שני 

תכנית לימודים

יש ללמוד את לימודי התואר ראשון במדעי המחשב הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

סטודנטים שלא סיימו את התואר השני תוך 5 שנים ידרשו בהשלמת הנקודות שהופחתו על מנת לקבל תואר ראשון.

תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

על הסטודנט/ית למצוא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (שנה ג בתואר ראשון במדעי המחשב). על הסטודנט/ית להגיש את הצעת מחקר עד שנה לאחר מציאת המנחה או עד סוף שנת הלימודים השניה (שנה ד תואר ראשון), המוקדם מבין השניים. 
ניתן לבקש מלגת מחלקה לאחר מציאת מנחה. המלגה תינתן לכל היותר לשנתיים, ובתנאי שהתקיימו תנאי ההתקדמות (
ובכפוף לתנאי מתן המלגות לתואר שני).

תכנית לימודים לשנה ג':

במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון במדעי המחשב, יש להרשם לפחות ל 4 ש"ש (8 ש"ס) לקורסים לתואר שני. קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון במדעי המחשב BSc היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי את/ה סטודנט/ית במסלול הישיר לתואר שני וע"כ את/ה יכול/ה לסיים את לימודי התואר ראשון במדעי המחשב BSc עם 61.5 ש"ש.

את פרויקט הסיום של התואר הראשון (בשנה ג' של התואר הראשון) ניתן לעשות במעבדת המחקר של המנחה, אם הפרויקט הוא בעל אופי תכנותי/מחקרי.

תכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון במדעי המחשב יש להגיש בקשה במידע האישי, לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

יש להגיש בקשה במידע האישי, להכללת כל הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שיחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

אישור בקשה לזכאות לתואר לתואר שני:

יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי את/ה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

שכר לימוד:

סטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב שקיבלו אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה קורסים לתואר שני וממשיכים ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבלו פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 4 ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש, ובכפוף לתנאי פטור משכר לימוד לתואר שני).

מלגה והחזר/כיסוי שכר לימוד:

סטודנט/ית בתכנית מעלות זכאי/ת לכיסוי/החזר שכ"ל לתואר שני (כלומר, 200% שכ"ל), ולמלגה חודשית עד לשנתיים במהלך הלימודים. את הפטור משכר לימוד ניתן יהיה לקבל רק לאחר הקבלה הרשמית  לתואר שני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון). יש להרשם לקוד תזה בשנה הראשונה לתואר השני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון) . (בכפוף לתנאי פטור משכר לימוד ומתן מלגות לתואר שני)

ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה חודשית לאחר מציאת מנחה, כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (שנה ג' של תואר bsc במדעי המחשב). ניתן לבדוק פרטי המלגה וקריטריונים לקבלתה באתר התואר השני של המחלקה: https://cs.biu.ac.il/he/node/217

יצירת קשר:

* סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

* עדי לוי פרח -  מתאמת תואר ראשון .

* מיכל דרור - מתאמת תואר ראשון .

        לקבלת מידע בנושא מדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866 

קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 ימים ב' וה' בשעות 8.30-10.30

בניין 503 חדר מזכירות מדעי המחשב קומה ראשונה חדר 132

כתובת מייל: bsc@cs.biu.ac.il

*** לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז