אימות תוכנה

יותר מ-50% מהמאמץ בפיתוח חומרה ותכנה מושקע כיום בבדיקות נכונות ואמינות.

השגת תכנה איכותית כרוך בשימוש בשיטות הנדסת תכנה תוך כדי הפיתוח ובבדיקות סיסטמטיות בכל שלב.

הקבוצה עוסקת בנושאים מגוונים של פיתוח תכנה וחמרה אמינה:

  • איתות אוטומטי של תכנה וחמרה Model Checking.
  • שיטות מתמטיות לבדיקה סיסטמטית של מערכות Testing
  • הוכחה לוגית של נכונות Theorem  Proving
  • מפרט של חומרה ותכנה Specification
  • יצירה אוטומטית של קוד ממפרט Synthesis
  • יצירת כלים לבדיקה של תכנה
The Formal Methods Group