מלגת נדב לתארים מתקדמים

מלגת נדב ניתנת לסטודנטים וסטודנטיות המצטיינים ביותר מבין תלמידי התארים המתקדמים, כפי שהדבר מתבטא בפרסום מחקרים בעיתונות המדעית, בפריצות דרך מחקריות עליהן יעידו המנחים והמנחות, ובקידום המדע.