מסלול תואר שלישי: דוקטורט במדעי המחשב

לימודי תואר שלישי במדעי המחשב בבר-אילן

*** ההרשמה לסמסטר ב' במדעי המחשב פתוחה לתואר שלישי וכן לתואר ראשון ושני. לפרטים נוספים הקליקו כאן: סמסטר אביב מדעי המחשב

תנאי קדם ללימודי דוקטורט במדעי המחשב

  1. מסלול רגיל - בעלי תואר שני במסלול עם תזה במדעי המחשב. במקרים חריגים, יתקבלו גם בעלי תואר שני בתחום אחר (קרוב); יש לקבל על כך אישור יועץ תואר שלישי במדעי המחשב במחלקה, או מרכז תחום המחקר.
  2. מסלול ישיר (ללא תואר שני) או משולב (לימודי תואר שני ושלישי) -  בהתאם לתקנון תואר שלישי של האוניברסיטה. קבלה במסלולים ישיר ומשולב, דורשת אישור יועץ תואר שלישי במדעי המחשב במחלקה או מרכז תחום המחקר. שימו לב לעדכונים שנעשו בשנת תשפ"ד. 
  3. תנאים אלו באים להוסיף על התקנון הכללי של הוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.
  4. הסכמה להנחיה של חבר סגל מהמחלקה, בדרגת מרצה בכיר לפחות. במקרה חריג בו מבקשים לעבור מנחה יש לקבל את אישור המחלקה ובית הספר לתארים מתקדמים.

רישום לתואר שלישי במדעי המחשב

תכנית לימודי דוקטורט במדעי המחשב:

  1. חובות קורסים: בכל סמסטר של לימודי התואר השלישי במדעי המחשב יש לצבור 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב, סה"כ לתואר 16 ש"ס (8 ש"ש). לבחירת הקורסים, יש להתייעץ עם המנחה.  סטודנט.ית במסלול המשולב/ישיר לדוקטורט מדעי המחשב, נדרש.ת על פי תקנון האוניברסיטה להשלים את כל חובות הקורסים לתואר שני במדעי המחשב. לפיכך, פטור.ה מדרישת קורסים לתואר שלישי בשנתיים הראשונות ללימודיו.ה. החל מקבלתו.ה ללימודי התואר השלישי עליו.ה ללמוד בכל סמסטר של לימודי התואר השלישי ללמוד 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב , סה"כ לתואר 12 ש"ס (6 ש"ש). לבחירת הקורסים, יש להתייעץ עם המנחה.
  2. פטור מקורסים תמורת הוראה: ניתן לבקש פטור מדרישת לימוד קורס כל סמסטר. יש להגיש בקשה לכל סמסטר בנפרד. הפטור יאושר רק כאשר הסטודנט מלמד קורס באותו סמסטר (כמתרגל או מרצה), ונדרשת עבודת לימוד והכנה גדולה במיוחד למשל פעם ראשונה שהקורס ניתן. לבקשה לפטור יש לצרף המלצת המנחה והמרצה בקורס.
  3. השתתפות בקולוקוויום מחלקתי.
  4. הגשת תכנית מחקר מפורטת וקבלת אישור מראש המחלקה ולאחר מכן מוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה, תוך שנה מתחילת הלימודים.
  5. הגשת דו"ח התקדמות (מאושר ע"י המנחה) בסוף כל שנה, למחלקה ולוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה.

לקבלת מידע בנושא דוקטורט במדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866 

לימודי יהדות

אנגלית 

תלמיד דוקטורט מדעי המחשב הנדרש בפטור מאנגלית צריך להירשם לקורס כתיבה אקדמית (קוד 41-044). לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה.

 

 הגשת והצגת הצעת מחקר

הצעת המחקר לדוקטורט במדעי המחשב תוגש עד סוף שנה"ל הראשונה ללימודים (או לפני כן, אם מוגדר אחרת ע"י המלגה), לפי הנהלים המוגדרים ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים

לאחר ההגשה של ההצעה הכתובה, הסטודנט/ית יציגו אותה פרונטלית (בזום) מול המנחה והשופטים/ות במצגת של כ 30-40 דקות (כולל הערות ודיון, ההצגה תימשך כשעה). המצגת תתייחס לכל המרכיבים בהצעת המחקר - סקירת ספרות, הבעיה המחקרית, תוצאות ראשוניות, ותכנית מחקר.

השופטים יוכלו לאשר את ההצעה לאחר ההצגה, או לדרוש עידכונים/תיקונים בהצעה (ויאשרו את ההצעה לאחר התייחסות מספקת לדעתם להערות).

דו"ח 3/4

סטודנטים/ות במסלול דוקטורט במדעי המחשב יצטרכו להגיש לוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים דו"ח 3/4 עד ה 10 לאוגוסט בשנה השלישית ללימודים. בדו"ח (עד עמוד אחד) יתואר המחקר שבוצע במהלך הדוקטורט במדעי המחשב, כולל התייחסות לתכנית המחקר שפורטה בהצעת המחקר (אין בעיה שהתכנית תשתנה, זה חלק מהמחקר, רק צריך להיות הסבר והתייחסות לכך). 

לדו"ח תצורף רשימת פירסומים של הסטודנט/ית ממהלך הדוקטורט. 

אישור הדו"ח ע"י הוועדה הוא תנאי לפתיחת הרישום לשנה הרביעית והאחרונה ללימודים של הסטודנט/ית.

שימו לב כי הדו"ח הוא מנדטורי עבור כלל הסטודנטים/ות, ללא תלות בקבלת מלגה (מחלקתית, נשיא או אחרת) ו/או כיסוי שכ"ל. 

דו"ח זה יוכל להחליף את דו"ח ההתקדמות הרגיל של המתואר בסעיף 5 לעיל באותה השנה (יש לסמן בכוכבית אילו מאמרים חדשים התווספו בסמסטר האחרון)

לקבלת מידע בנושא תואר שלישי במדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866 

הנחיות להגשת עבודת דוקטורט במדעי המחשב לשיפוט

 - שלושה עותקים מודפסים (בלי תודות בשלב זה)

דיסק או דיסק און קי עם הקבצים הבאים: עבודת הדוקטור, תקצירים, שערים (שער חיצוני + עמוד עם פירוט ההנחיה) – יש לקחת בחשבון שהדיסק נשאר בבית ספר ללימודים מתקדמים לאורך השיפוט.

להמחיות להגשת דוקטורט במדעי המחשב כאסופת מאמרים - הקליקו כאן

קטלוג מאגר דיסרטציות לכל העבודות שנמצאות בכתיבה ולכל העבודות שהוגשו:

לקטלוג מאגר דיסרטציות לכל העבודות שנמצאות בכתיבה ולכל העבודות שהוגשו - הקליקו כאן

עבודות לPhD   https://www.biu.ac.il/thesis?filters=PhD

 

 טפסים:

- טופס פרטים אישיים .

- אישור מנחה (אם יש יותר ממנחה אחד צריך שכל אחד יחתום על טופס משלו).

- טופס הנחיות חתום על-ידי הסטודנט והמנחה/ים .

- טופס הצהרה .

- אם העבודה כתובה באנגלית: אישור עריכה לשונית (המנחה יכול להיות חתום) .

- אם חל שינוי בכותרת העבודה מאז אישור הצעת מחקר, יש להגיש בקשה לכך ("שינוי נושא מחקר").

את העבודה והטפסים יש להגיש בבית הספר ללימודים מתקדמים, בניין 403

 

מלגאי נשיא - הגשת בקשות לוועדה 

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי - בעברית

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי - באנגלית

 

צרו קשר:

לקבלת מידע בנושא דוקטורט במדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר

טל'/וואטסאפ: 03-5318866 

 

קבלת קהל: ימים א',ב', ג' וה' בשעות 11.30-14.00 

בניין 503 חדר מזכירות מדעי המחשב בר אילן קומה ראשונה