תכנית המצוינות צוקים לסטודנטים לתואר ראשון

תכנית המצוינות "צוקים" של המחלקה למדעי המחשב, נועדה לשמש מסגרת גג לטיפוח מצוינות, הובלה ויזמות בקרב הסטודנטים לתואר ראשון, ולמשיכת סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ללימודי תואר שני במחלקה. ההצטרפות לתכנית תוצע בכל שנתון ל-10 הסטודנטים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כאשר בשנים ב' וג' התכנית תתחיל עם תחילת שנה"ל ואילו לסטודנטים בשנה א' בסמסטר ב' בלבד (וזאת על בסיס ציוניי סמסטר א').

התכנית מעודדת התמקדות בלימודים וטיפוח הפוטנציאל האישי. סטודנטים מן המחלקה הנמצאים בתכניות מצוינות אחרות כגון תכנית 'אילנות' או תכנית 'מפתח' של מרכז הסייבר, יוכלו להצטרף לתכנית "צוקים" ולהשתתף בפעילויות ההעשרה במסגרתה, אך לא יתאפשר מצב של כפל מלגות.

 

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית "צוקים" ייהנו מהתנאים הבאים:

.1 מלגת עידוד שנתית ע"ס 3,000 ש"ח במהלך התואר הראשון .

2  פעילויות העשרה שעיקרן חשיפה ייחודית לחזית מדעי המחשב באקדמיה ובתעשייה

התכנים יתמקדו בחזית המחקר והפיתוח בתחומי מדעי המחשב, בהיבטים ניהוליים, ובכישורים רכים כגון תקשורת בינאישית ומיומנויות חברתיות, כישורי שפה ופרזנטציה, ניהול זמן, עבודת צוות, מנהיגות

ועוד. חשיפה זו תקדם בעבור הסטודנטים חיבור התיאוריה של ספסל הלימודים לפרקטיקה של מקצוע מדעי המחשב, ותעודד אותם באופן רציף להמשיך ללימודי תואר שני במחלקה.