מידע לסטודנטים לתואר שלישי

תואר שלישי

תנאי קבלה

  1. מסלול רגיל - בעלי תואר שני במסלול עם תיזה במדעי המחשב מאוניברסיטה מוכרת. במקרים חריגים, יתקבלו גם בעלי תואר שני בתחום אחר (קרוב); יש לקבל על כך אישור יועץ תואר שלישי במחלקה, או מרכז תחום המחקר.
  2. מסלול ישיר (ללא תואר שני) או משולב (לימודי תואר שני ושלישי) -  בהתאם לתקנון תואר שלישי של האוניברסיטה. קבלה במסלולים ישיר ומשולב, דורשת אישור יועץ תואר שלישי במחלקה או מרכז תחום המחקר.
  3. תנאים אלו באים להוסיף על התקנון הכללי של הוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.
  4. הסכמה להנחיה של חבר סגל מהמחלקה, בדרגת מרצה בכיר לפחות.

רישום לתואר שלישי

תכנית לימודים:

  1. חובות קורסים: לכל סמסטר של לימודי תואר שלישי יש לצבור לפחות 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב, ומקסימום של 16 ש"ס (8 ש"ש). לבחירת הקורסים, יש להתייעץ עם המנחה. סטודנט במסלול הישיר לתואר שלישי, נדרש על פי תקנון האוניברסיטה להשלים את כל חובות הקורסים לתואר שני במדעי המחשב. לפיכך, פטור מדרישת קורס לתואר שלישי בשנתיים הראשונות ללימודיו.  עליו להתחיל לצבור לפחות 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב מהשנה השלישית ללימודיו.
  2. פטור מקורסים תמורת הוראה: ניתן לבקש פטור מדרישת לימוד קורס כל סמסטר. יש להגיש בקשה לכל סמסטר בנפרד. הפטור יאושר רק כאשר הסטודנט מלמד קורס באותו סמסטר (כמתרגל או מרצה), ונדרשת עבודת לימוד והכנה גדולה במיוחד למשל פעם ראשונה שהקורס ניתן. לבקשה לפטור יש לצרף המלצת המנחה והמרצה בקורס.
  3. השתתפות בקולוקוויום מחלקתי.
  4. הגשת תכנית מחקר מפורטת וקבלת אישור מראש המחלקה ולאחר מכן מוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה, תוך שנה מתחילת הלימודים.
  5. הגשת דו"ח התקדמות (מאושר ע"י המנחה) בסוף כל שנה, למחלקה ולוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה.

לימודי יהדות

אנגלית 

תלמיד תואר שלישי הנדרש בפטור מאנגלית צריך להירשם לקורס כתיבה אקדמית (קוד 41-044). לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה.

הנחיות להגשת עבודת דוקטור לשיפוט

 - שלושה עותקים מודפסים (בלי תודות בשלב זה)

דיסק או דיסק און קי עם הקבצים הבאים: עבודת הדוקטור, תקצירים, שערים (שער חיצוני + עמוד עם פירוט ההנחיה) – יש לקחת בחשבון שהדיסק נשאר בבית ספר ללימודים מתקדמים לאורך השיפוט.

 טפסים:

- טופס פרטים אישיים .

- אישור מנחה (אם יש יותר ממנחה אחד צריך שכל אחד יחתום על טופס משלו).

- טופס הנחיות חתום על-ידי הסטודנט והמנחה/ים .

- טופס הצהרה .

- אם העבודה כתובה באנגלית: אישור עריכה לשונית (המנחה יכול להיות חתום) .

- אם חל שינוי בכותרת העבודה מאז אישור הצעת מחקר, יש להגיש בקשה לכך ("שינוי נושא מחקר").

את העבודה והטפסים יש להגיש בבית הספר ללימודים מתקדמים, בניין 403

 

מלגאי נשיא - הגשת בקשות לוועדה 

 

צור קשר: דפנה גד טלפון: 03-5317605 כתובת מייל:  cs.master@biu.ac.il

קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 או בתיאום מראש

בניין 216 חדר 102 מזכירות מדעי המחשב