הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון

הנחיות לתקופת הרישום  – תואר ראשון – המחלקה למדעי המחשב

ברוכים הבאים והשבים לסטודנטים החדשים והוותיקים של המחלקה למדעי המחשב.

ברצוננו לאחל לכם שנת לימודים פורייה ומהנה עם הרבה הצלחה.      

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה למדעי המחשב,  בטלפון/ווטסאפ: 03-5318866

 או במייל: bsc@cs.biu.ac.il

בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לנושא שכר לימוד יש לפנות למוקד שמ"ע

בטלפון : 9392* /  03-5317000

חשוב מאד: יש לנסות להירשם לתוכנית הלימודים בתרגול ולבדוק שהכל תקין לפני תקופת ההרשמה האמיתית!

תלמידי תואר ראשון חד חוגי :

בלימודי מדעי המחשב חד חוגי לומדים הסטודנטים קורסי חובה, חובת בחירה ובחירה ויש ללמוד את הקורסים לפי תכנית הלימודים.

תלמידי תואר ראשון דו חוגי:

בלימודי מדעי המחשב דו חוגי לומדים הסטודנטים במחלקה עם שילוב של תואר דו חוגי באחת מהמחלקות השונות באוניברסיטה. במחלקה למדעי המחשב קורסי החובה נלמדים במספר קבוצות ולכן יש למצוא ולהירשם לקורס החובה בו אין חפיפה עם קורס אחר (במקרה שהדבר אינו אפשרי יש ליצור קשר עם המזכירות).

עליכם לקרוא בעיון את הנחיות הרישום לקורסים והנחיות האוניברסיטה לגבי מכלול הדרישות לסיום התואר במידע לכלל הסטודנטים.

יש לצפות בתקנון המחלקה בו ניתן להתעדכן על הכללים החלים עליכם בהמשך התואר.

 

הנחיות רישום לקורסים 

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (בתפריט הראשי יש לבחור באופציה של רישום לקורסים) בעת חלון הזמן שניתן לך (את חלון זמן ניתן לראות במערכת).

שימו לב, על פי תקנון המחלקה יש לעקוב אחרי דרישות קורסי הקדם של קורסים. לא ניתן להרשם לקורס ללא מעבר (ציון עובר) בכל קורסי הקדם שלו. מערכת הרישום של האוניברסיטה מאפשרת, במקרים מסוימים, רישום מנהלתי מוקדם לקורס ללא מעבר חלק מקורסי הקדם שלו (לדוגמא, רישום לקורס בסמסטר ב' ולתנאי הקדם שלו בסמסטר א'). מדובר ברישום מנהלתי זמני, על תנאי, ואין בו כדי לאשר את הרישום הסופי. בדיקת תנאי הקדם מתבצעת לאחר תום תקופת השינויים בכל סמסטר, ולאחר קבלת ציוני המבחנים במועדי ב'. במקרים בהם הסתבר כי סטודנט רשום לקורס מבלי שעמד בתנאי הקדם (כלומר, נרשם לפני שנודע אם עבר את קורס הקדם, ובמועד ב לא עבר את הקורס), הרישום לקורס יבוטל.  הביטול יכול להתרחש מספר שבועות לאחר תחילת הסמסטר, ולאחר שהסטודנט השתתף בהרצאות, והחל מילוי חובותיו בקורס.

תלמידי שנה א' – יש להירשם לכל קורסי שנה א' גם אם לקורס יש תנאי קדם (בשנה א' לומדים קורסי חובה ללא קורסי בחירה) הרישום לקורסים ייעשה על ידי בחירת תוכנית לימודים (מצ"ב תוכניות הלימודים). תוכנית הלימודים זהה בכל האפשרויות, ההבדל הוא בשעות בהן ההרצאות והתרגילים נלמדים ( נא לשים לב שבקורס מבוא למדעי המחשב 89-110 יש בנוסף להרצאה - תרגול ותגבור). כדי ללמוד תוכנית מסוימת יש לבחור את סל הלימודים  שלה. סל לימודים הוא אשכול המאגד בתוכו את כל קורסי החובה הרצאות + תרגולים של סמסטר א' וסמסטר ב' (תוכנית מובנית). תלמידים הבוחרים בסל לימודים מסוים רשומים אוטומטית לכל תוכנית הלימודים הנדרשת לשנה א לקבוצות הרצאות ותרגילים על פי סל הלימודים שבחרו. שימו לב יש מספר סלי לימודים  ובל סל  לימודים מספר המקומות מוגבל כלומר: יכול להיות שלא יישארו מקומות ותרשמו לסל לימודים שונה מזו שרציתם .  

יש להיכנס למערכת האינבר וללחוץ על רישום לקורסים. יש לבחור באפשרות: בחירת סלים לשיבוץ. 

סמסטר א' יש ללחוץ על בחר ולבחור סל אחד (סל של סמסטר א') מהאופציות המוצעות וללחוץ על שבץ את הסל.

לאחר שיבוץ הסל של סמסטר א' יש לשבץ את הסל של סמסטר ב':  יש ללחוץ על הכפתור סלים לשיבוץ, לאחר שלוחצים על סלים לשיבוץ שוב נפתחת האופציה לבחור סל ויש לבחור סל 1 לסמסטר ב' מתוך האופציות המוצעות.

לאחר ששיבצת את שני הסלים (סמסטר א' + סמסטר ב') תהיי/ה רשומ/ה לשנה א' בקורסי מדעי המחשב.

                                                                         
תלמידי שנה ב' ו-ג' - יש להירשם לשני הסמסטרים. במקרים שלא ניתן להירשם לקורס עקב תנאי קדם של קורס שנלמד בשנה הקודמת ועדיין לא התקבלו בו ציונים, ניתן יהיה להירשם לקורס (הרצוי) רק לאחר קבלת ציון עובר (של קורס הקדם) בתקופת השינויים ועל בסיס מקום פנוי בלבד. (לתלמידי שנה ג' - כל סטודנט/ית  לתואר ראשון חייב לקחת סמינריון אחד בלבד).
הרישום לקורסים הינו על בסיס מקום פנוי בלבד אין אפשרות להירשם לקורס מלא ולא סטודנט כנגד סטודנט.

מצורף סרטון הדרכה: https://www.youtube.com/watch?v=5aC_e9WcPvs

חובות אנגלית במחלקה בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם, לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

1 .סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם-חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר - עבורו הקורסים שבהם הוא חייב הם שני קורסי האנגלית הללו. 2 .סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם- חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית במחלקה בה הוא לומד. 3 .סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית 134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם - פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית במחלקה בה הוא לומד.

גם מבחינה מהותית, יש חשיבות רבה בשליטה באנגלית ללומדים מדעי המחשב. תלמידי המחלקה למדעי המחשב פונים בסיום לימודיהם למחקר ולתעשייה. השפה המקצועית של הקהילה המדעית במדעי המחשב של המחקר והתעשייה היא השפה האנגלית. לכן אנו מאמינים כי על התלמידים ללמוד להתנהל ברמה גבוהה בשפה האנגלית.

לכן, כדי לאפשר את ביצוע החלטת המועצה להשכלה גבוהה: 1 .החל משנה"ל תשפ"ד כל הסמינריונים במחלקה למדעי המחשב יועברו בשפה האנגלית והמטלות יתבצעו בשפה זו. הסמינריונים יכללו במכסת הנקודות הנדרשות לתואר ויחוייבו בשכר לימוד כפי שהיה בעבר. 2 .סטודנטים הנדרשים ב 2 קורסי תוכן בשפה האנגלית, ילמדו את הקורס "חזית המחקר במדעי המחשב" מטרת הקורס להעמיק, להעשיר ולעניין את הסטודנטים בנושאים מגוונים העומדים בחזית המחקר במדעי המחשב. ההרצאות ניתנות בשפה האנגלית. הקורס יתקיים במפגש שבועי, ולאחר כל הרצאה, יפורסם תרגיל ע"י המרצה בנושא ההרצאה. התרגיל יינתן בשפה האנגלית.

קורסי בחירה (לשנה ב' או ג'): לפי ידיעון חוקת הלימודים

את ידיעון המחלקה לפי שנת החוקה שלך ניתן למצוא באתר המחלקה: https://cs.biu.ac.il/bsc

שעות מחלקה -  . שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים. שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה. לא ניתן להרשם לקורסים בשעות שיעורי ההשלמה. הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים. סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו ראשי בזמן שעות המחלקה, ירשמו לקורס זה בחפיפה באישור המחלקה.

 

במקרים חריגים בהם אינכם מצליחים להירשם לקורסים או לבטל קורסים דרך המערכת בזמן הרישום או בזמן תקופת השינויים, יהיה עליכם לשלוח מייל לרישום או ביטול הקורסים למזכירות המחלקה. יש לפרט במייל את שימכם המלא, מספר ת"ז שם הקורס, קוד הקורס כולל מספר קבוצת הרצאה ומספר קבוצת התרגול לדוגמא: קורס מבני  מחשב מספרו 89230 מספר קבוצת הרצאה 02 ומספר קבוצת התרגיל 07 (מספרי הקבוצות של ההרצאה והתרגיל הם למעשה הימים והשעות שבחרתם) יש לרשום כך: מבנה המחשב 89230/02/07.

לא ניתן יהיה להירשם או להימחק מקורסים בשעות קבלת קהל במזכירות, בזום או באמצעות הטלפון אלא דרך מייל בלבד ובזמן תקופת הרישום/שינויים בלבד.  לפני שליחת המייל יש לוודא שחתמת על ההצהרה במערכת האי-נבר). את הפנייה יש לשלוח למייל: bsc@cs.biu.ac.il .

לתשומת לבך, האוניברסיטה מחייבת בלימודי יסוד ביהדות, קורסי אנגליתהבעה עברית למי שלא ברמת פטור  קורסים כלליים  (למי שצריך לפי שנת התחלת התואר). ניתן להיכנס לקישורים למידע נוסף.

לא ניתן להרשם בחפיפה לקורסי יסוד ביהדות, קורסים כלליים, קורסי אנגלית והבעה בעברית. קורסים אלו הם קורסים שנתיים, כלומר: נלמדים בסמסטר א' וב' ולא ניתן למחוק אותם מתכנית הלימודים בסמסטר ב'. תלמיד.ה הנכשל.ת בקורס חובה בסמסטר א' צריך להרשם אליו מחדש בסמסטר ב'. במקרה כזה הקורס החוזר יכול לחפוף עם קורס יהדות, כללי, אנגלית או הבעה. אנו מבקשים בעת הרישום לשים לב,  גם לקורסי החובה החוזרים הנלמדים בסמסטר ב'.

בנוסף, ייתכנו שינויים בידיעון, זמני הקורסים ותנאי הקדם, הודעה מסודרת תשלח בהמשך.

 

שנת לימודים טובה ובהצלחה!!!

מזכירות תואר ראשון