תואר שני במדעי המחשב

*** ההרשמה לסמסטר ב' במדעי המחשב פתוחה לתואר שני וכן לתואר ראשון ושלישי. לפרטים נוספים הקליקו כאן: סמסטר אביב מדעי המחשב

תנאי הקדם של מסלולי הלימוד מפורטים בידיעונים בתחתית העמוד. 

הרשמה 

לקבלת מידע בנושא תואר שני במדעי המחשב השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם.

סגל המחלקה

 

תואר שני במדעי המחשב תנאי קדם:

ממוצע ציונים - המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדות של בעלי/ות תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 86 לפחות. יש להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את ממוצע הציונים לתואר) מאת המוסד האקדמי שבו נלמד התואר הראשון.

חתך הקבלה ללימודי תואר שני במדעי המחשב נתון לשינוי משנה לשנה ועשוי להיות בפועל גבוה יותר מהסף הנדרש על מנת להגיש מועמדות לתואר שני.

רישום ללא זכאות לתואר ראשון  - מי שעדיין לא סיים את חובות התואר הראשון בעת ההרשמה לתואר שני במדעי המחשב. עליו לסיים את התואר ולהגיש אישור זכאות לתואר ראשון עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו.

ניתן להגיש מועמדות ללימודי תואר שני מדעי המחשב רק אם חסרים ציונים להשלמת התואר ראשון עד 4 נקודות זכות (8 שעות סמסטריאליות) לכל היותר.

מועמד/ת שבעת ההרשמה עדיין אין אישור זכאות לתואר, נדרש/ת להציג את אישור הזכאות לתואר ראשון ואת גיליון הציונים הסופי, עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו – ולבקש לעבור למעמד מן המניין. 

מדרג - על המועמדים/ות לצרף אישור רשמי על מיקומם היחסי במחזור בו סיימו את לימודיהם (מדרג).

קו"ח - יש לצרף קו"ח ברישום

 לקבלת מידע בנושא תואר שני במדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | דוא"ל:  masters@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

לימודי השלמה במדעי המחשב

המחלקה למדעי המחשב תשקול קבלה ללימודי השלמה במדעי המחשב למועמדים/ות עם תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו תואר ראשון בציון 90 לפחות. הקבלה במקרים אלו היא על תנאי ומותנית בסיום לימודי ההשלמה לפי הדרישות שיקבעו על ידי האחראי/ת האקדמי לתואר שני במחלקה.

קורסי השלמה הם חלק מקורסי תואר ראשון במדעי המחשב. קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני במעמד רגיל. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 85 לפחות.  ללא השלמת קורסים אלו ו/או לא קיבלו ציונים לפני הרשמתם לתואר שני במדעי המחשב, המועמדות עלולה להידחות אוטומטית (גם אם יעמדו בממוצע הציונים הנדרש). לכל קורס הרצאה + תרגיל. לאחר מעבר קורסי ההשלמה בציון הנדרש יש להגיש בקשה למעבר מסטודנט.ית על תנאי לסטודנט.ית מן המניין, ולשלוח במייל masters@cs.biu.ac.il.

סטודנטים/ות במעמד מיוחד:  יש לסיים בשנה הראשונה את ההשלמות בממוצע הנדרש. מציאת מנחה במקרה זה הוא רק לאחר מעבר למעמד מן המניין. אין זכאות למלגת מחלקה לסטודנטים/ות במעמד מיוחד.

קורסי השלמה - יש ללמוד את הקורסים שנקבעו על ידי המחלקה מתוך רשימת קורסי ההשלמה.

 

מסלולי מדעי המחשב תואר שני

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – "מסלול עם תזה" – תואר שני במדעי המחשב המתמקד בביצוע מחקר בכיוון לימוד והגשת עבודת המחקר.

מסלול ב' – "מסלול ללא תזה" – תואר שני במדעי המחשב המתמקד בהכרת כיוון לימוד דרך קורסים, ללא עבודת מחקר (במקומה, פרוייקט מחקרי במחלקה).

כיווני לימוד 

  1. אלגוריתמיקה וחישוביות (תאוריה).

  2. קריפטוגרפיה ואבטחה.

  3. בינה מלאכותית.

  4. מדעי הנתונים ובינה מלאכותית

  5. ללא התמחות - כללי (פתוח רק למסלול ב' – ללא תזה).

לכיווני הלימוד השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבלה מצורפת בהמשך). יש לבחור כיוון לימוד, וללמוד על פי תוכנית הלימודים של כיוון הלימוד שנבחר. בבחירה בלמידה במסלול בתחום הכללי, יש לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה מקורסי החובה של כיווני הלימוד האחרים, אחד לפחות מכל כיוון לימוד.

לסטודנטים/ות במסלול מדעי המחשב תואר שני עם תזה עם תחום מחקר המשלב נושאים מכיווני לימוד שונים (לדוגמא, תאוריה ואבטחה),  ניתן לבנות תכנית לימודים ספציפית עבורם/ן (באישור המנחה והיועץ/ת לתואר שני), שתחליף את דרישות החובה והבחירה בכיוון הלימוד שבחרו מלכתחילה.  תנאי הכרחי לתכנית הינו שעליה לכלול מעבר קורס חובה אחד לפחות מכל כיוון לימוד שמשולב במחקר.

קורסי קדם, חובה ובחירה בכיווני הלימוד השונים להלן:

ידיעון כללי

הנחיות מחלקתיות

פירוט הקורסים ניתן לראות באתר בר-אילן: קטלוג הקורסים

פטור מקורסי קדם - תלמידים שלמדו קורס מקביל לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו להגיש פנייה דרך מערכת אינבר: שירות בקליק – בקשות ואישורים ולבחור את הקטגוריה: בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים.

פטור מקורסי תואר - תלמידים שלמדו קורסים לתואר שני במדעי המחשב במוסד אקדמי אחר או קורסים הנמצאים תחת קטוגריה של קורסים עודפים לתואר ראשון, יכולים להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים דרך מערכת אינבר: שירות בקליק – בקשות ואישורים – הגשת בקשה: ולבחור את הקטגוריה: בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים. בפניה יש לציין את הפטורים המבוקשים כולל שם ומספר קורס ולצרף סילבוסים וגיליון ציונים.   הפטורים מוגבלים עד ל-50% מחובות הקורסים לתואר שני במדעי המחשב לכל היותר. לא ניתן לקבל פטור עבור קורסים שנכללו במסגרת החובות לתואר הראשון.

לקבלת מידע בנושא תואר שני מדעי המחשב צרו קשר דרך עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | דוא"ל:  masters@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

מסלול א' – תואר שני במדעי המחשב עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
26 שעות סמסטריאליות (26 נ"ז) לפי הפירוט הבא:

  • 18 שעות סמסטריאליות (18 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 12 שעות סמסטריאליות (12 נ"ז) מכיווני לימוד, כולל קורסי החובה של כיוון הלימוד (כולל קורסי קדם, לא כולל קורסי השלמה לתואר שני במדעי המחשב). יש להשלים למכסת 18 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה.
  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות (2 נ"ז)  = סה"כ 4 נ"ז). לפחות סמינריון אחד בכיוון הלימוד.
  • קולוקוויום מחלקתי - הרצאות אורח במדעי המחשב (4 שעות סמסטריאליות = 4 נ"ז). ללא חיוב שכר לימוד, יש לקבל ציון עובר. מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות. יש להשתתף ב 12 הרצאות אורח במהלך השנה.

באישור המנחה ניתן להכיר בקורסים מוסמכים אחרים של המחלקה כקורסי קדם של המגמה.

הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

המאמץ העיקרי במסלול תואר שני במדעי המחשב עם תזה, כולו מכוון לעבודת המחקר – מציאת בעיה מחקרית, התמודדות איתה בכלים מדעיים, ופרסום התוצאות. רוב הציון (75%) המסכם בתואר ניתן על בסיס הערכת עבודת המחקר, והשאר (25%) על בסיס הקורסים.

המחלקה מציעה מלגות לסטודנטים/ות במסלול תואר שני במדעי המחשב עם תזה על מנת לאפשר התמקדות במחקר. מי שלא עובד/ת מעבר להיקף מוגבל, ניתן להגיש בקשה למלגה מטעם המחלקה הכוללת מימון עלות שכר הלימוד ומלגת קיום חודשית.  למלגה זו מתווספת לעיתים מלגה נוספת, בהתאם לשיקולי המנחה.  יש להגיש טופס בקשה במזכירות.

השלבים העיקריים במסלול תואר שני מדעי המחשב עם תזה:

מציאת מנחה – יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה*. יש לקבל אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה, המסכים/ה להנחות את הסטודנט.ית בעבודת המחקר. מומלץ לזהות ולפנות מוקדם ככל האפשר לחבר/ת סגל במחלקה על מנת  לבדוק את ההתאמה והדרישות: בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה לפי המלצת המנחה. המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהתלמיד.ה, הן מחבר/ת הסגל. 

המלצות לגבי אופן הפניה למנחה: 
לפני הפניה למנחה כדאי לקרוא על תחום המחקר של המרצה ולקרוא מאמרים שהמרצה פרסם.ה. הפניה למנחה הינה במייל או פרונטלי, מומלץ כבר בצרוף קורות חיים וגיליון ציונים עדכני. פניה ממוקדת על נושא המחקר הרלוונטי היא יותר אפקטיבית מפניה כללית, לכן כדאי לשקול לכתוב מספר שורות על המאמר או תחום המחקר של המרצה שמענין אותך במיוחד.

סטודנטים/ות בעלי משרה במקביל ללימודים (בתעשיה או בשרות צבאי) - קחו בחשבון כי עשוי להיות קושי במציאת מנחה ובמציאת זמן למחקר, על כן מומלץ שלא לדחות את תהליך חיפוש המנחה לרגע האחרון. את טופס בחירת מנחה יש לשלוח במייל למזכירות תואר שני במחלקה. 

מנחים פוטנציאלים:  מנחים פוטנציאלים -> רשימת חברי/ות סגל המחלקה לצורך הנחיה

כל הסטודנטים/ות במסלול תואר שני מדעי המחשב עם תזה: ניתן לפנות לכל חברי.ות סגל המחלקה להנחיה.

הגשת הצעת המחקר – יש להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. את הצעת המחקר והתזה יש להגיש בשפה האנגלית. יש להגיש את הצעת המחקר לפי תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים, וההוראות המתפרסמות מעת לעת. לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר יש למלא הצעה לתכנית מחקר + הצעת מחקר + טופס תיקונים (אם נדרש) למייל masters@cs.biu.ac.il

הגנה והצגת התזה - לאחר אישור המנחה שסיימת את התזה יש לשלוח את ספר התזה (החלק של האנגלית) כקובץ pdf ל-masters@cs.biu.ac.il . לאחר שליחת המייל יקבע תאריך למבחן התזה (נא לקחת בחשבון כי קביעת תאריך הבחינה תלוי במספר גורמים ולכן קביעת הבחינה עלולה לקחת זמן). בחינת הסיום בתזה תערך במסגרת של מצגת שבה יציג הסטודנט.ית את עבודת המחקר בפני וועדת שופטים המורכבת מחברי סגל במחלקה. על המצגת להיות כ 25-30 שקפים ותמשך כ 30 דקות. הרכב השופטים בוועדה מורכב מהמנחה או מנחים. ראש.ת כיוון לימוד (אשר משמש כיו"ר וועדת הבחינה), חבר.ה סגל מכיוון לימוד, וחבר.ה סגל נוסף.ת מתחום התמחות אחר, אשר ממונה ע"י יו"ר הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים. במהלך המצגת ואחריה השופטים יבחנו את עומק ידיעותיו של הסטודנט.ית והתמצאותו במחקר שערך.ה. סטודנטים שפרסמו מאמר יוכלו לקבל ציון מעל 90.

הגשת עבודת המחקר - הכתובה בצורתה הסופית. יש לקרוא את ההנחיות למבנה הספר.  מצורפת עבודת תזה לדוגמה

הגשת ספר התזה לספריה - מסירת עבודה לספריה אפשרית רק לאחר שציון התזה אושר ע"י בית הספר לתארים מתקדמים ומעודכן בגיליון הציונים של הסטודנט/ית. תהליך הפקת ספר התזה בספריה מתבצע ע"י שליחת קובץ PDF של העבודה עם מסמכים נלווים, לפי הפירוט שבלינק, לכתובת מייל: theses.lib@biu.ac.il.

את העבודה יש להגיש לספריה בצירוף טופס אישור הגשת עבודת תזה לספריה. 

לפני הפקדת העבודה לספריה יש להגיש טופס אלקטרוני, דרכו מתבצע החלק העיקרי של ההפקדה. הטופס בא במקום הצורך לשלוח אישורים/טפסים וקובץ העבודה למייל של המדור. 

לפרטים דף מידע על המדור להפקדת עבודות תזה בספריה: https://lib.biu.ac.il/node/2952 (עברית) https://lib.biu.ac.il/en/node/2952 (אנגלית)

דפי ההנחיות ועוד: https://lib.biu.ac.il/Deposition_of_M.A._and_Ph.D._Theses (עברית)  https://lib.biu.ac.il/en/Deposition_of_M.A._and_Ph.D._Theses  (אנגלית)

לאחר סיום כל חובות המסלול יש להיכנס למערכת אינבר: פניות מינהליות ולהגיש בקשה לסיום תואר.

 

קטלוג מאגר תזות לכל העבודות שנמצאות בכתיבה ולכל העבודות שהוגשו.

בקטלוג ניתן לסנן ולחפש בפילטרים השונים המופיעים.

עבודות לMA - https://www.biu.ac.il/thesis?filters=MA

 

תנאי התקדמות:

יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה (עד חודש אוקטובר) אחרת יבוצע מעבר למסלול ללא תזה*.

*לסטודנטים/ות במסלול לימודי תואר שני במדעי המחשב עם תזה שהם מלגאי/ות המחלקה תנאי ההתקדמות הם שונים ומגדרים תחת סעיף מלגות מחלקתיות. 

לכל סטודנט/ית מוגדרים תנאי ותאריכי הסיום במכתב שקיבל/ה מבית ספר ללימודים מקדמים. תנאי הסיום כוללים הגשת התזה ומבחן ההגנה.

כל הסטודנטים שמגישים את התזה צריכים להיות מוכנים עם מצגת למבחן ההגנה.

דרישת התקדמות בקורסי התואר השני במדעי המחשב:

מסלול תואר שני מדעי המחשב עם תזה:

בתום השנה הראשונה יש לסיים 40% מהנק"ז הנדרש מתוך קורסי החובה והבחירה לתואר, לא כולל קולוקיום וסמינריונים, בממוצע 75.

בתום השנה השניה ללימודי תואר שני במדעי המחשב יש לסיים את כלל חובות הקורסים (כולל קולוקיום וסמינריונים) בממוצע 75.

לתלמידים  עם 3 קורסי השלמות ויותר, השנה הראשונה ללימודים לא נחשבת עבור תנאי ההתקדמות (ונדרש ממוצע של לפחות 85 בקורסי ההשלמה).

מסלול תואר שני מדעי המחשב ללא תזה:

בתום השנה הראשונה יש לסיים 40% מהנק"ז הנדרש מתוך קורסי החובה והבחירה לתואר, לא כולל פרויקט גמר וסמינריונים, בממוצע 75.

בתום השנה השניה ללימודי תואר שני במדעי המחשב יש לסיים את כלל חובות הקורסים (כולל פרויקט גמר וסמינריונים) בממוצע 75.

לתלמידים עם 3 קורסי השלמות ויותר, השנה הראשונה ללימודים לא נחשבת עבור תנאי ההתקדמות (ונדרש ממוצע של לפחות 85 בקורסי ההשלמה).

חריגים: 

1. במקרים חריגים ובאישור הוועדה לתארים מתקדמים תינתן הארכה לסיום מכסת הקורסים לשנה השלישית, אך בתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הקורסים לתואר עד סוף השנה השניה.

2. הועדה לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי התקדמות שונים לסטודנטים שיקבלו על כך הודעה בנפרד.

 

מסלול ב' – תואר שני במדעי המחשב ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

44 שעות סמסטריאליות הרצאה (44 נ"ז), לפי הפרוט הבא:

  • 36 שעות סמסטריאליות (36 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 16 שעות סמסטריאליות (16 נ"ז) מתחום כיווני לימוד, כולל קורסי

         חובה של כיווני הלימוד (לא כולל קורסי קדם). יש להשלים למכסת 36 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה.

         ללומדים תואר שני מדעי המחשב ללא תחום התמחות: יש לקחת את 3 קורסי החובה של ההתמחויות השונות. 

  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות (2 נ"ז)  = סה"כ 4 נ"ז). לפחות סמינריון אחד בכיוון הלימוד.

באישור יו"ר תארים מתקדמים, ניתן ללמוד עד 8 שעות סמסטריאליות, בקורסים ממחלקות אחרות.

סטודנטים המבקשים לעבור ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה תלמידים במסלול תואר שני במדעי המחשב ללא תזה המבקשים לעבור למסלול עם תזה נדרשים בתנאים הבאים: להיות בעלי ממוצע של 85 לפחות בקורסים אותם הם לומדים בתואר השני (4 קורסים לפחות), למצוא מנחה ולכתוב הצעת מחקר. לאחר הגשת הצעת המחקר יוכלו התלמידים להגיש בקשה למעבר למסלול תואר שני מדעי המחשב עם תזה. את הבקשה יש לבצע ב "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים, כולל חוות דעת המנחה ויעביר במייל ל masters@cs.biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

סטודנטים המבקשים לעבור ממסלול מדעי המחשב תואר שני עם תזה למסלול ללא תזה ימלאו "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים ויעביר במייל ל masters@cs.biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

לקבלת מידע בנושא מדעי המחשב תואר שני צרו קשר דרך עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | דוא"ל:  masters@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

דרישות משותפות לשני מסלולי תואר שני במדעי המחשב (מסלול א' ו-ב')

לימודי יהדות

אנגלית לתואר שני : סטודנטים לתואר שני במדעי המחשב חייבים לעשות את מבחן המיון של האוניברסיטה באנגלית עד סוף שנה ראשונה ללימודי התואר. לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה.

רישום לקורסים


הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (בתפריט הראשי יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי ההשלמות, הקדם, החובה, הבחירה והסמינריון =  הרצאה + תרגול. יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. חובת הסטודנט לוודא שהוא עומד בכל דרישות התואר.

קטלוג (סילבוס) הקורסים

הארכת לימודים

בקשה להארכת לימודים מעבר לשנתיים (למילוי הטופס = יש ללחוץ על בקשה להארכה)

סטודנטים לתואר שני במדעי המחשב בשנה שניה ללימודים שצריכים הארכה במועד סיום לימודי התואר השני, או הארכה במועד הגשת הצעת המחקר צריכים למלא את טופס פניה  

(מי שבמסלול עם תיזה נדרשים לצרף את המלצת המנחה – סעיף ד' בטופס).  את הטופס נא להחזיר ל masters@cs.biu.ac.il

 

מלגות מחלקתיות:

המלגות המחלקתיות מיועדות לתלמידי תואר שני במדעי המחשב שנה א' וב', במסלול עם תזה. 

המלגה נועדה לאפשר לתלמידים להקדיש את מרבית זמנם ומרצם להשלמת המחקר .

יש להגיש טופס בקשה למלגה גם בשנה א' וגם בשנה ב', מתן המלגה אינו אוטומטי.

הטפסים יועברו לדיון בוועדת מלגות מחלקתית. תשובות יישלחו בדוא"ל  לכל מגישי ההצהרה.

תאריכי ההגשה לבקשה למלגה, הן אחד לכל סמסטר.  לא תינתן מלגה רטרואקטיבית. רצוי להגיש בקשה למלגה בהקדם האפשרי.

* תאריך הגשה עבור סמסטר א': שבועיים לאחר תחילת סמסטר א' 6/11/2022

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תישקל עבור סמסטר ב' בלבד .

* תאריך הגשה עבור סמסטר ב': שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' 28/3/23

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה לא תתקבל .

 

תנאי התקדמות למלגאי/ות המחלקה: 

סטודנטים לתואר שני במדעי המחשב המקדישים זמן מלא למחקר יכולים לקבל בשנה הראשונה מלגה + פטור משכ"ל. במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה על הסטודנטים למצוא מנחה לעבודת המחקר. במידה ולא נמצא.ה מנחה עד תחילת סמסטר ב' תופסק המלגה ותחודש לאחר שימצא מנחה.

סטודנטים למדעי המחשב תואר שני צריכים להגיש הצעת מחקר עד לתחילת השנה האקדמית השנייה. במידה והוגשה הצעת המחקר עד תחילת השנה האקדמית או עד חודש אחרי תחילת שנה אקדמית יוכלו לקבל מלגה שנתית + פטור או החזר שכ"ל. 

פטור משכ"ל = עד 200% ולא מעבר לשנתיים לימודים ברצף- לא ניתן לקבל פטור עבור קורסי השלמה/ חריגה מעבר ל 200%/ מימון תקורה/ תשלומים נלווים. סטודנטים שעובדים יותר מ 40% משרה (מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן) אינם זכאים למלגה מהמחלקה ולפטור או החזר של שכ"ל. 

סטודנטים.ות חיילים.ות בשירות חובה יהיו זכאים.ות לפטור משכ"ל בתנאים של מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של שנה"ל הראשונה והגשת הצעת מחקר עד תחילת השנה השנייה. הפטור יינתן בתור החזר שכ"ל בסוף השנה האקדמית ורק אם עמדו בתנאי ההתקדמות המוגדרים (כולל מעבר קורסים).

מקבלי המלגה מהמחלקה מתחייבים לבדוק תרגילים ומבחנים, לתרגל, או לבצע מטלות אקדמיות אחרות במידה והדבר נדרש וכל זאת בתוספת תשלום.

סטודנטים.ות לתואר שני במדעי המחשב שעוברים למסלול ללא תזה או שהפסיק/ה לימודים או שלימודיהם הופסקו באמצע השנה, לא יקבלו מלגה, יופסק מימון שכר הלימוד, והמחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את הכספים שניתנו לסטודנט/ית (שכ"ל + מלגה חודשית). חובה להודיע מיידית למחלקה על כל שינוי .

 

מלגת נדב

המחלקה למדעי המחשב מעודדת את תלמידי התארים המתקדמים לעסוק במחקר ולעבוד לצד חוקרי המחלקה למדעי המחשב המצטיינים בתחומי מחקרם. בין תלמידי התארים המתקדמים אנו מבקשים להעניק את מלגת נדב לסטודנטים בעלי הצטיינות אקדמית בלימודים ובמחקר.

הסגל האקדמי במחלקה למדעי המחשב בוחר את הזוכים במלגת נדב.

סכום הפרס 6000 ש"ח.

 

סיום לימודי תואר שני במדעי המחשב

יש להגיש בקשה לאישור זכאות במידע האישי

בקשה לסיום לימודי תואר שני במדעי המחשב: ניתן (ורצוי) להגיש את הבקשה לפני שקובעים את התור בספריה, זה לא חובה כיוון שלעיתים עוד לא התעדכן ציון התזה.

צרו קשר:

לקבלת מידע בנושא לימודי תואר שני במדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | דוא"ל:  masters@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

קבלת קהל: ימים א',ב', ג' וה' בשעות 11.30-14.00 

בניין 503 מזכירות מדעי המחשב קומה ראשונה

לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז