תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

תכנית מעלות

מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב לאחר קבלת ציוני מועד א' סמסטר ב' של שנה ב' בתואר הראשון. 

יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

טופס הגשת מועמדות למסלול הישיר לתואר שני