מסלול תואר ראשון למתחילים בסמסטר א'

מדעי המחשב תואר ראשון

*** ההרשמה לסמסטר ב' פתוחה לתואר ראשון ולתארים מתקדמים. לפרטים נוספים הקליקו כאן: סמסטר אביב

להרשמה לתואר ראשון  הקליקו כאן

ניתן להירשם  לתואר חד חוגי:

לסמסטר המתחיל בסמסטר א' בקוד 89-101

המחלקה מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון:

  1. מסלול חד חוגי
  2. מסלול דו-חוגי עם מחלקות אחרות המציעות מסלול דו-חוגי.
  3. מסלול דו-חוגי מובנה בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המוח וכלכלה.

לקבלת מידע צרו קשר דרך עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  בדוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

מדעי המחשב תנאי קבלה - למידע הקליקו כאן

לרישום לתואר ראשון  - למידע הקליקו כאן

 

מבנה הלימודים

מצ"ב מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים. יש ללמוד את הקורסים בתכניות תואר ראשון לפי תכנית המסלול. קורסים מסוימים הם דרישות קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף להפסקת התואר. 

תכנית קורסים כל המסלולים לפי שנת התחלת לימודים (שנת חוקה)

ידיעון לתואר ראשון 

תנאי קדם 

לתכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב - הקליקו כאן

רישום לקורסי התואר 

הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי החובה (הרצאה + תרגול), הבחירה והסמינריון . יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. הרישום ללימודי תואר ראשון נעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיש את דרישות הקדם.

שעות מחלקה

קורס 89099 הם שעות מחלקה. שעות אלו מיועדות להשלמת ותגבור שיעורי הרצאה ותרגול או מתן בחנים. שעות המחלקה קבועות במערכת ומתקיימות על פי הצורך. יש להירשם לקוד זה. לא ניתן להרשם לקורסים בשעות שיעורי ההשלמה. הודעה מסודרת על שיעורי השלמה נשלחת לסטודנטים. סטודנטים הנדרשים ללמוד קורס חובה בלימודי הדו ראשי בזמן שעות המחלקה, ירשמו לקורס זה בחפיפה באישור המחלקה.

חובות נוספים לתואר: לימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה והבעה עברית.

הנחיות מחלקתיות 

קטלוג (סילבוס) הקורסים

תקנון המחלקה

כל הסטודנטים חייבים לקרוא בעיון את תקנון המחלקה

לקבלת מידע צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  דוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

 

תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב 

דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה לאחר קבלת ציוני מועד א' סמסטר ב' של שנה ב' בתואר הראשון. 

יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

טופס הגשת מועמדות למסלול הישיר לתואר שני 

תכנית לימודים

יש ללמוד את לימודי התואר ראשון הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

סטודנטים שלא סיימו את התואר השני תוך 5 שנים ידרשו בהשלמת הנקודות שהופחתו על מנת לקבל תואר ראשון.

תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

על הסטודנט/ית למצוא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (שנה ג בתואר ראשון). על הסטודנט/ית להגיש את הצעת מחקר עד שנה לאחר מציאת המנחה או עד סוף שנת הלימודים השניה (שנה ד תואר ראשון), המוקדם מבין השניים. 
ניתן לבקש מלגת מחלקה לאחר מציאת מנחה. המלגה תינתן לכל היותר לשנתיים, ובתנאי שהתקיימו תנאי ההתקדמות (ובכפוף לתנאי מתן המלגות לתואר שני).

תכנית לימודים לשנה ג':

במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון, יש להרשם לפחות ל 6 ש"ש (12 ש"ס) לקורסים לתואר שני. קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי את/ה סטודנט/ית במסלול הישיר לתואר שני וע"כ את/ה יכול/ה לסיים את לימודי התואר ראשון עם 61.5 ש"ש.

את פרויקט הסיום של התואר הראשון (בשנה ג' של התואר הראשון) ניתן לעשות במעבדת המחקר של המנחה, אם הפרויקט הוא בעל אופי תכנותי/מחקרי.

תכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון יש להגיש בקשה במידע האישי, לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

יש להגיש בקשה במידע האישי, להכללת כל הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שיחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

אישור בקשה לזכאות לתואר שני:

יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי את/ה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

שכר לימוד:

סטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב שקיבלו אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה - קורסים לתואר שני וימשיכו ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, ידרשו לפנות לשכר לימוד לברור בנושא שכר הלימוד.

מלגה והחזר/כיסוי שכר לימוד:

סטודנט/ית בתכנית מעלות זכאי/ת לכיסוי/החזר שכ"ל לתואר שני (כלומר, 200% שכ"ל), ולמלגה חודשית עד לשנתיים במהלך הלימודים. את הפטור משכר לימוד ניתן יהיה לקבל רק לאחר הקבלה הרשמית  לתואר שני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון). יש להרשם לקוד תזה בשנה הראשונה לתואר השני (כלומר בשנה ד' לתואר ראשון) . (בכפוף לתנאי פטור משכר לימוד ומתן מלגות לתואר שני). 

ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה חודשית לאחר מציאת מנחה, כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (שנה ג' של התואר הראשון ). ניתן לבדוק פרטי המלגה וקריטריונים לקבלתה באתר התואר השני של המחלקה: https://cs.biu.ac.il/he/node/217

 

יצירת קשר:

* סיגל שגב זרחיה - מרכזת תואר ראשון

* עדי לוי פרח-  מתאמת תואר ראשון .

* מיכל דרור - מתאמת תואר ראשון .

        

לקבלת מידע בנושא תואר ראשון צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | בטלפונים: 03-5318866 / 03-7384370 |  דוא"ל: bsc@cs.biu.ac.il | וואטסאפ 03-5318866

קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 ימים ב' וה' בשעות 8.30-10.30

בניין 503 חדר מזכירות קומה ראשונה חדר 132

 

*** לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז