כנסים, שיווק וקשרי תעשייה

רבינוביץ פוס אורלי

כנסים, שיווק וקשרי תעשייה
דוא"ל
orly.rabinovitch-fuss@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 06/02/2024